On-line informace o stavu ovzduší ve vašem regionu

On-line informace o stavu ovzduší ve vašem regionu

Pokud máte někdy pocit, že se necítíte úplně dobře, hůř se vám dýchá nebo vás bolí hlava, může to být způsobeno špatným stavem ovzduší ve vašem městě. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) nedávno spustila novou online platformu pro sledování stavu vzduchu, která pokrývá téměř celou Evropu aktuálními informace a predikcí míry znečištění v následujících hodinách.

V ní najdete aktuální informace o pěti hlavních veličinách, které mají negativní vliv na kvalitu ovzduší a tím ovlivňují i lidské zdraví. Sledovat můžete hodnoty suspendovaných částic (PM 2,5 a PM10), přízemního ozonu (O3), oxidu dusičitého (NO2) a oxidu siřičitého (SO2). Stačí najít jedno z 2000 měst pomocí vyhledávače nebo přiblížit mapu na vybraný region a můžete vybírat z několika míst ve svém okolí, kde je znázorněn aktuální stav ovzduší za poslední tři hodiny pomocí bareného symbolu. Barva odpovídá stavu veličiny, která má nejhorší naměřený index. Barevnou škálu můžete porovnat se zobrazenou legendou.

Podle výkonného ředitele agentury EEA Hanse Bruyninckxe „nový Index kvality ovzduší v Evropě poskytuje občanům snadný přístup k informacím o kvalitě ovzduší, která může přímo ovlivňovat jejich zdraví. Tyto informace jsou veřejně přístupné a představují důležitý základ pro diskuzi a rozhodování, které jsou potřeba k ochraně zdraví lidí zejména ve městech.“

Na webu agentury EEA najdete také informace o znečištění ovzduší v Česku za rok 2019, které shrnuje emise jednotlivých látek a jejich dopady na lidské zdraví a populaci.

Další novinky

Jak nemít plísně v domě?

Jak nemít plísně v domě?

Plísně v domácnosti jsou velkým strašákem. Kromě nevábného vzhledu a zápachu mohou plísně působit velké potíže našemu zdraví,...
Proč zvlhčovat vzduch?

Proč zvlhčovat vzduch?

Proč bychom měli mít doma vlhký vzduch? Jak moc vlhký vzduch je optimální a nestačilo by jen položit mokrý hadr na topení?
Jak doma udržovat čistý vzduch?

Jak doma udržovat čistý vzduch?

Čistička vzduchu je výborný pomocník, není ale samospásná. Abyste se doma znečištěnému vzduchu vyhnuli tím nejširším...