Nebezpečné těkavé organické sloučeniny. Máte je doma?

Nebezpečné těkavé organické sloučeniny. Máte je doma?

Trápí vás během pobytu v interiéru bolesti hlavy nebo podráždění dýchacích cest? Příčinou těchto problémů může být syndrom nemocných budov způsobený zvýšenou hladinou těkavých organických sloučenin. Přečtěte si, jak se těkavé organické sloučeniny dostávají do ovzduší, jaké mohou mít zdravotní účinky a co proti nim pomáhá.

Těkavé organické sloučeniny (VOC z anglického Volatile Organic Compounds) jsou plynné látky, které se velice rychle vypařují do ovzduší. Jde o skupinu asi 200 látek s různými vlastnostmi, které mají pro naše tělo často negativní následky.

VOC vznikají z velmi odlišných zdrojů. Ty jsou buď přírodního původu, nebo vytvořené člověkem. Přírodními zdroji jsou například produkty látkové výměny, hnilobné a rozkladné procesy přírodních materiálů jako je dřevo nebo ropa. Biogenní těkavé organické sloučeniny nejčastěji vyzařují rostliny, zvířata nebo mikroorganismy a jsou velmi rozmanité.

Antropogenní VOC, tedy ty vytvořené lidskou činností, jsou obsaženy v mnoha každodenních předmětech, jako je nábytek a dekorativní materiály, hobby produkty a čistící prostředky. VOC navíc vznikají při nedokonalém spalování nebo jako vedlejší produkt průmyslových procesů. Syntetickými zdroji jsou například výpary ze stavebních materiálů (laky, barvy, koberce, izolační materiály), rozpouštědla a čisticí prostředky nebo kosmetika.


Přírodní čisticí prostředky jsou po zdravotní stránce mnohem vhodnější než ty chemické

Jak se VOC dostává do vzduchu?

Těkavé organické sloučeniny za přítomnosti slunečního záření reagují s oxidy dusíku. Při tomto procesu vznikají nebezpečné látky, které jsou potenciálně nebezpečné pro lidské zdraví nebo ozonovou vrstvu v atmosféře. Už při běžných pokojových teplotách se VOC mění v plyn a uvolňují se do vzduchu v místnosti. K tomu dochází, když se odpaří rozpouštědla nebo kapalná paliva nebo vyschnou kapalné nebo pastovité produkty. Snadněji identifikovatelný je únik z produktů jako jsou lepidlo nebo barva. Problematičtější jsou tzv. materiálové emise, které neustále vypouštějí některé plasty. Typickým příkladem jsou různá změkčovadla, rozpouštědla, antioxidanty nebo vůně a zpomalovače hoření.

Zdravotní následky VOC

Vzhledem k tomu, že my, Středoevropané, trávíme většinu času uvnitř budov, mají zvýšené hladiny VOC větší zdravotní význam. Zejména proto, že v interiéru je vzdálenost ke zdrojům VOC obvykle menší. Zvláště vysoká úroveň znečištění VOC nastává bezprostředně po výstavbě nebo rozsáhlé rekonstrukci, kdy je míra uvolňování nejsilnější.


Nové syntetické materiály jsou jedním z největších zdrojů VOCZvýšená koncentrace VOC se projevuje obtěžujícím zápachem. Ten může způsobit změnu ve vnímání vůně a chutí a také podráždění očí a sliznic. Další běžné účinky jsou vyčerpání, nesoustředěnost, suchá kůže až ekzémy nebo bolesti hlavy.

Při dlouhodobé expozici VOC je velmi pravděpodobné, že si odnesete chronické následky, a to v nemalé míře. Důsledkem totiž může být rakovinné bujení, mutace v genotypu nebo problémy s plodností. Zvláště náchylní jsou vůči VOC kojenci a malé děti, které ještě nemají vyvinutou dostatečně silnou obranyschopnost.

Co pomáhá proti nadměrným hodnotám VOC?

  • Nakupujte použitý nábytek místo nového, použité výrobky téměř nevylučují žádné chemikálie.
  • Pokud jde o barvy, rozpouštědla, lepidla a tmely, kupujte pouze to, co potřebujete. Nepoužité chemikálie uložené v domácnosti mohou uvolňovat VOC do vzduchu. Skladujte je proto v garáži nebo kůlně, kde lidé netráví mnoho času.
  • Výrobky z masivního dřeva s povrchovou úpravou s nízkými emisemi budou obsahovat méně VOC než výrobky vyrobené z kompozitního dřeva.
  • Použijte čističku vzduchu, která má špičkový filtr s aktivním uhlíkem. Tento materiál je pro odfiltrování VOC vůbec nejvhodnější a nejúčinnější.
  • Zvýšení množství čerstvého vzduchu ve vaší domácnosti pomůže snížit koncentraci VOC v interiéru. Zvyšte ventilaci otevřením dveří a oken.
  • Udržujte jak teplotu, tak relativní vlhkost co nejnižší. Při vysokých teplotách a vlhkosti se chemikálie více uvolňují.
  • Pokuste se provádět renovace domů, když je dům neobydlený nebo během ročních období, které vám umožní otevřít dveře a okna, abyste zvýšili ventilaci.
  • Kupujte barvy na stěny s „Ekoznačkou EU“, tato pečeť označuje speciálně testované výrobky s vyšším standardem kvality.


Čistička vzduchu Airbi SPRING WiFi vás nebezpečných VOC rychle zbaví

Pokud se vám článek líbil a hledáte další informace a aktuality o kvalitním vzduchu, podívejte se na náš blog nebo sledujte Airbi na FacebookuInstagramu nebo Youtube.

O Airbi
Airbi je česká rodinná firma s více jak dvacetiletou historií, která nabízí dlouhodobé řešení, jak se obklopit zdravým vzduchem každý den, každou minutu. Přístroje vyvíjíme tak, aby byly cenově dostupné pro všechny a vytvářely oázu zdravého vzduchu kdekoliv a kdykoliv ji potřebujete. Jsou tak vhodné do kanceláří i domácností, prostě všude tam, kde trávíte hodně času a chcete při tom zdravě dýchat. Protože každý nádech se počítá.

Další novinky