Nečistoty, které zachytí čistička vzduchu: #3 Těkavé organické sloučeniny

Nečistoty, které zachytí čistička vzduchu: #3 Těkavé organické sloučeniny

Těkavé organické látky (VOC) jsou chemické látky na bázi uhlíku, které se při pokojové teplotě snadno odpařují. Jsou obsaženy v mnoha každodenních výrobcích, jako jsou barvy, čisticí prostředky, osvěžovače vzduchu, a dokonce i v některých potravinách. Zatímco některé těkavé organické látky jsou neškodné, jiné mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí. V tomto článku se dozvíte více o jejich nebezpeční pro lidské zdraví a možnosti, jak s nimi bojovat.

V prvním díle našeho miniseriálu jsme podrobně popsali nebezpečí spojená s prachem, zatímco druhý díl byl věnován problémům s pachy a plyny. V tomto článku si popíšeme jaká rizika skýtají jednotlivé těkavé organické sloučeniny (dále VOC, z ang. Volatile Organic Compouds) a jak s nimi efektivně bojovat pomocí čističky vzduchu.

Vystavení těkavým organickým sloučeninám může způsobit celou řadu příznaků, včetně bolestí hlavy, závratí, podráždění očí a krku, a dokonce i rakovinu. Dlouhodobé vystavení vysokým hladinám těkavých organických látek je spojeno se zvýšeným rizikem respiračních a kardiovaskulárních onemocnění a také s vývojovými a reprodukčními problémy. 

Najdete je i u vás doma

Kde doma VOC najdeme?

 • Barvy a nátěry: VOC se běžně vyskytují v barvách, lacích a dalších nátěrových hmotách. Při aplikaci těchto výrobků se do ovzduší uvolňují těkavé organické látky.

 • Čisticí prostředky: Mnoho čisticích prostředků, jako jsou dezinfekční prostředky, odmašťovače a čističe koberců, obsahuje těkavé organické látky, které se při jejich používání mohou uvolňovat do ovzduší.
 • Výrobky pro osobní hygienu: Mnoho výrobků osobní péče, jako jsou parfémy, laky na vlasy a deodoranty, obsahuje těkavé organické látky, které se mohou uvolňovat do ovzduší.

 • Stavební materiály: Některé stavební materiály, jako jsou dřevotřískové desky, překližky a koberce, obsahují těkavé organické látky, které se mohou časem uvolňovat do ovzduší.
 • Benzín a paliva: Benzín a další paliva mohou při skladování nebo používání v interiéru uvolňovat do ovzduší těkavé organické látky.
 • Tabákový kouř: Tabákový kouř obsahuje mnoho těkavých organických látek, které mohou být zdraví škodlivé.

Jak se jich zbavit?

Nejefektivnější způsob, jak VOC ze vzduchu odstranit a zlepšit tak kvalitu vzduchu v interiéru, je pořízení čističky vzduchu. Fungují na základě kombinace filtrů a technologií čištění vzduchu, které odstraňují znečišťující látky ze vzduchu. Filtry s aktivním uhlím jsou obzvláště účinné při odstraňování těkavých organických sloučenin, protože jsou porézní a mohou absorbovat širokou škálu chemických látek. Když vzduch obsahující těkavé organické látky prochází filtrem s aktivním uhlím, těkavé organické látky se zachytí ve filtru a zpět do místnosti se vrací čistý vzduch.

Čističky vzduchu mohou k odstranění těkavých organických látek využívat i další technologie čištění vzduchu, například ultrafialové záření (UV), fotokatalytickou oxidaci (PCO) a ionizaci. UV záření používá k ničení znečišťujících látek ultrafialové světlo, zatímco PCO využívá katalyzátor k rozkladu těkavých organických sloučenin na neškodné látky. Ionizace vytváří záporně nabité ionty, které se vážou na kladně nabité těkavé organické látky, způsobují jejich pád na zem a odstraňují je z ovzduší.

Čističky vzduchu mohou pomoci odfiltrovat těkavé organické látky, je však také důležité podniknout kroky, které emise těkavých organických látek v první řadě sníží. To může zahrnovat používání přírodních čisticích prostředků, výběr barev a stavebních materiálů s nízkým obsahem VOC a omezení používání osvěžovačů vzduchu a dalších vonných produktů. Správné větrání je také nezbytné, aby se zabránilo hromadění těkavých organických látek v interiéru.

Nejčastější těkavé organické sloučeniny v domácnosti

Pojďme se na nejčastější VOC podívat z blízka:

 • Benzen: bezbarvá kapalina sladkého zápachu, která se běžně vyskytuje v benzinu a tabákovém kouři. Je známým karcinogenem a může také způsobit poškození centrálního nervového systému.
 • Formaldehyd: bezbarvý plyn se silným štiplavým zápachem, který se používá v mnoha stavebních materiálech, jako jsou překližky a dřevotřískové desky, a také ve výrobcích pro domácnost, jako jsou čisticí prostředky a prostředky osobní hygieny. Je známým karcinogenem a může také způsobovat podráždění dýchacích cest a kůže.
 • Toluen: čirá, bezbarvá kapalina sladkého, štiplavého zápachu, která se běžně používá jako rozpouštědlo v barvách, lepidlech a benzínu. Může způsobit poškození centrálního nervového systému a podráždění dýchacích cest.
 • Xylen: bezbarvá kapalina sladkého štiplavého zápachu, která se používá jako rozpouštědlo v barvách, nátěrech a čisticích prostředcích. Může způsobit poškození centrálního nervového systému a podráždění dýchacích cest.
 • Aceton: bezbarvá kapalina sladkého ovocného zápachu, která se běžně používá jako rozpouštědlo v odlakovačích na nehty, ředidlech barev a lepidlech. Může způsobit podráždění kůže a poškození centrálního nervového systému.

Závěrem lze říci, že těkavé organické látky představují významnou hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí. Čističky vzduchu s aktivním uhlím a HEPA filtry však mohou pomoci snížit expozici těmto škodlivým chemickým látkám. Investicí do čističky vzduchu můžete vytvořit bezpečnější a zdravější vnitřní prostředí pro sebe i své blízké.

Pokud se vám článek líbil a hledáte další informace a aktuality o kvalitním vzduchu, podívejte se na náš blog nebo sledujte Airbi na FacebookuInstagramu nebo Youtube.

O Airbi
Airbi je česká rodinná firma s více jak dvacetiletou historií, která nabízí dlouhodobé řešení, jak se obklopit zdravým vzduchem každý den, každou minutu. Přístroje vyvíjíme tak, aby byly cenově dostupné pro všechny a vytvářely oázu zdravého vzduchu kdekoliv a kdykoliv ji potřebujete. Jsou tak vhodné do kanceláří i domácností, prostě všude tam, kde trávíte hodně času a chcete při tom zdravě dýchat. Protože každý nádech se počítá.

Další novinky