Plasma systém

Plasma systém je doplňkovou funkcí čističek a zvlhčovačů Airbi, která pomáhá likvidovat viry v ovzduší. Funguje následovně:

Přístroj pomocí vysokého napětí vytváří kladné a záporné ionty (obr. 1), které se formují do shluků (obr. 2). Tyto ionty jsou obklopené molekulami vody, které zajišťují jejich dlouhou životnost. Shluky iontů pak obklopují viry poletující ve vzduchu (obr. 3), přichytí se k nim a vytvoří vysoce reaktivní molekuly, tzv. hydroxylové radikály (OH). Ty z povrchu viru vyjmou vodík (obr. 4), čímž je narušena povrchová membrána viru, který okamžitě umírá (obr. 5). Vyjmutý vodík se následně sloučí s hydroxilovým radikálem a výsledným produktem je voda (H20) (obr. 6).

Ve zkratce: vytvořené shluky iontů útočí na povrch virů, dokud je nezneškodní. Plasma systém je absolutně bezpečný, jeho jediným vedlejším produktem je voda.