Synonyma

ionizátor

Mezi faktory, které výrazně ovlivňují ovzduší, patří i ionty. Ionty jsou atomy nebo molekuly, které získaly nebo ztratily elektron. Ionty, které elektron ztratily jsou kladné ionty, ionty, které elektron získaly jsou záporné ionty.

V přirozené podobě jsou kladné a záporné ionty obsažené ve vzduchu přibližně v rovnováze (poměr 1,15 : 1 ve prospěch kladných iontů). To ale dnes většinou neplatí v domovech a kancelářích, které jsou přeplněny syntetickými materiály, obrazovkami, klimatizacemi a tiskárnami. Tito producenti kladně nabitých iontů rovnováhu ve vzduchu výrazně narušují a působí tak negativně na lidské zdraví (poměr až 6 : 1 ve prospěch kladných iontů).

Výsledkem může být zvýšená produkce hormonů serotoninu a histaminu a zdravotní komplikace v podobě dušnosti, alergických projevů nebo třeba migrény.

Proto je v interiéru vhodné používat přístroje s ionizátorem, který vyrábí ionty se záporným nábojem, obnovuje rovnováhu iontů v ovzduší a chrání tak lidské zdraví.

Níže jsou uvedeny koncentrace záporných iontů nacházejících se v různých lokalitách.

Název prostoruKoncentrace záporných iontů
vzduch v městském bytě50-100 iontů/cm3
vzduch na ulici ve městě100-500 iontů/cm3
vzduch v lese nebo u moře1 000-5 000 iontů/cm3
vzduch u vodopádů10 000-50 000 iontů/cm3
vzduch po bouřce10 000-50 000 iontů/cm3