Co je to PLASMA SYSTÉM a k čemu je dobrý?

Řada modelů značky Airbi využívající technologii PLASMA systém - AIRWASHER, PRIME, MAXIMUM

PLASMA SYSTÉM je unikátní technologie, kterou jsou vybaveny nejnovější přístroje značky Airbi - např. AIRWASHER, PRIME a MAXIMUM. Díky ní mohou přístroje útočit na viry šířené vzduchem, rozkládat je a bránit tak jejich působení na lidský organismus. Tato technologie nás pomáhá udržet v dobré kondici a zdravé.

Jednou z klíčových vlastností je, že tato technologie není závislá na filtračních systémech, ale používá pozitivních (+) a negativních iontů (-), které působí v celém prostoru místnosti a zvyšují tak šanci na skutečnou likvidaci virů. Zásady osobní hygieny, mytí rukou a používání zařízení pro sterilizaci rukou jsou důležité v ochraně proti virům na povrchu. Také používání povrchových čističů a desinfekcí může být užitečné, ale nechrání proti nečistotám šířeným vzduchem.

Jak funguje PLASMA SYSTÉM u přístrojů značky Airbi?

  • PLASMA SYSTÉM vytváří záporné a kladné ionty
    Přístroj používá vysoké napětí a díky elektrickým výbojům se vytváří [1] ze vzduchu (H2O), velké množství iontů formujících se do shluků záporně či kladně nabitých [2]. Takto vytvořené ionty jsou obklopeny molekulami vody, což zajišťuje jejich dlouhou životnost.
  • Napadení nebezpečných virů přenášených vzduchem
    Shluky plasmových iontů ve vzduchu obklopují [3] nebezpečné látky jako jsou např. viry chřipky apod. - pozitivní a negativní ionty se přichytí na jejich povrchu, vytvoří vysoce oxidační hydroxilové radikály (OH) a okamžitě odstraní vodík (H) z proteinu povrchů [4]. To způsobí rozložení povrchové membrány viru a zneškodní ho [5].
  • Zpětný proces - vytvoření vody ve vzduchu
    V poslední fázi dochází k tomu, že se hydroxilové (OH) radikály a vodík (H) spolu sloučí a vytváří tak vodu (H2O), která zůstává ve vzduchu [6].