Přirozený odpar

Tento způsob vychází z přirozeného principu vypařování vody v přírodě. Voda ulpívá na povrchu rotačních disků nebo se vsákne do filtračního papíru a vzlíná směrem vzhůru. Ventilátor se používá ke směrování proudu suchého vzduchu přes tyto filtry. Díky tomu se voda rychleji a snadněji odpařuje do ovzduší. Studeným odparem není možné přesytit vzduch vodními parami. Na rozdíl od jiných principů (ultrazvuk, tepelný odpar) není u tohoto způsobu zvlhčování ovzduší vidět žádná vystupující pára.

Speciální kategorii u přirozeného odparu tvoří pračky vzduchu. Ty jsou kombinací mezi čističkou a zvlhčovačem vzduchu pracujícím na podobném principu jako je studený odpar. Speciální odpařovací disky adsorbují (navážou) vodu a ventilátor fouká suchý vzduch přes tyto zvlhčené rotující disky. Zvlhčený vzduch je pak rozptylován do okolí. Zvlhčovače vzduchu pracující na tomto principu jsou vysoce výkonné přístroje, které mají nízké náklady na provoz a jsou téměř nehlučné. Nezanedbatelnou výhodou těchto přístrojů je i fakt, že čistí ovzduší od nebezpečných částic ve vzduchu a pokud jsou vybaveny další technologií pro čištění ovzduší (např. PLASMA systém nebo HEPA filtr), mohou být plnohodnotou náhradou čističky vzduchu.

Výskyt fráze

Využijte parádní akci 1 PLUS 1! Kupte do konce června u jakéhokoliv prodejce čističku vzduchu a dostanete druhou jako dárek

, přečtěte si více