Principy zvlhčování vzduchu

Na výběr je dnes několik technologických možností, jak zvlhčovat vzduch v interiéru.

PŘIROZENÝ ODPAR

Tento způsob vychází z přirozeného principu vypařování vody v přírodě. Voda ulpívá na povrchu rotačních disků nebo se vsákne do filtračního papíru a vzlíná směrem vzhůru. Ventilátor se používá ke směrování proudu suchého vzduchu přes tyto filtry. Díky tomu se voda rychleji a snadněji odpařuje do ovzduší. Studeným odparem není možné přesytit vzduch vodními parami. Na rozdíl od jiných principů (ultrazvuk, tepelný odpar) není u tohoto způsobu zvlhčování ovzduší vidět žádná vystupující pára.

Speciální kategorii u přirozeného odparu tvoří pračky vzduchu. Ty jsou kombinací mezi čističkou a zvlhčovačem vzduchu pracujícím na podobném principu jako je studený odpar. Speciální odpařovací disky adsorbují (navážou) vodu a ventilátor fouká suchý vzduch přes tyto zvlhčené rotující disky. Zvlhčený vzduch je pak rozptylován do okolí. Zvlhčovače vzduchu pracující na tomto principu jsou vysoce výkonné přístroje, které mají nízké náklady na provoz a jsou téměř nehlučné. Nezanedbatelnou výhodou těchto přístrojů je i fakt, že čistí ovzduší od nebezpečných částic ve vzduchu a pokud jsou vybaveny další technologií pro čištění ovzduší (např. PLASMA systém nebo HEPA filtr), mohou být plnohodnotou náhradou čističky vzduchu.

ULTRAZVUK

Vibrující membrána (piezo) pomocí ultrazvukové technologie rozkládá vodu na mikrokapičky, které jsou následně pomocí ventilátoru rozptylovány do ovzduší, kde se odpařují. Viditelná pára je studená a zdraví neškodná. Ultrazvukové přístroje nepotřebují tolik elektrické energie a mají dostatečný výkon. Při vzniku vodní páry ultrazvukem dochází i k uvolnění minerálních látek do ovzduší, proto je nutné, aby přístroje s touto technologií byly vybaveny vodními filtry. I přesto ale v případě tvrdé vody může u tohoto principu docházet k usedání poprašku minerálů na nábytek a další zařízení v místnosti.

TEPELNÝ ODPAR

Voda se uvnitř přístroje ohřívá až dojde k vytvoření vodní páry bez bakteriálních zárodků (jsou zničeny vysokou teplotou). Pára se šírí všemi směry v místnosti a zvyšuje velmi efektivně relativní vlhkost ovzduší. Tyto zvlhčovače jsou vysoce produktivní, a proto by vždy měly být vybaveny hydrostatem pro kontrolu vlhkosti. Horší už je to s bezpečností. Z přístroje vystupuje opravdu horká pára, a proto tyto přístroje nejsou vhodné tam, kde se pohybují děti nebo zvířata. Časem navíc dochází k zanesení topných elementů vodním kamenem, je nutná pravidelná údržba.

Výskyt fráze