Servis a reklamace

Jako dovozce zajišťujeme kompletní servisní služby pro záruční i pozáruční opravy. Pokud máte jakýkoliv problém s některým z našich přístrojů značky Airbi, kontaktujte prosím před odesláním přístroje do servisu naši infolinku 544 214 627. V některých případech lze problém vyřešit i na dálku.

Reklamační a záruční podmínky

 • Níže uvedené záruční podmínky jsou platné pouze pro produkty značky Airbi zakoupené kupujícím - spotřebitelem od prodávajícího - podnikatele a to pro vlastní potřebu spotřebitele, nikoliv pro jeho podníkání.
 • Na zakoupené zboží poskytujeme záruku 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) ode dne uvedeném na daňovém dokladu.
 • Záruka se vztahuje na vady výrobků bránící jeho řádnému užívání vzniklé chybným zpracováním nebo materiálem.
 • Produkty značky Airbi jsou určeny pouze pro domácí použití, není-li v jejich návodu k použití uvedeno něco jiného.
 • Zařízení musí být vždy užíváno v souladu s podmínkami uvedenými v návodu k obsluze a v souladu s technickými a bezpečnostními podmínkami.
 • Reklamace může být uplatněna u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u autorizovaného servisu značky Airbi, pokud zákazník doloží originál či kopii dokladu o zakoupení produktu. V případě poškozeného, nečitelného či pozměněného dokladu, kupující ztrácí právo k reklamaci.
 • Prodávající či autorizovaný servis, u něhož je reklamace uplatněna, není povinen přijmout do reklamačního řízení nekompletní výrobek, tj. výrobek bez všech součástí a příslušenství a z hygienických důvodů ani výrobek znečištěný.
 • Kupující nemá nárok na vrácení částí výrobku, které byly v rámci reklamace vyměněny.
 • Bude-li kupující reklamovaný výrobek k reklamaci či na opravu zasílat, doporučujeme zboží zaslat výhradně v kompletním originálním balení a nejlépe v pevné kartonové krabici, tak aby se předešlo poškození během přepravy.
 • U oprávněných reklamací uplatněných v záruční době se zavazujeme bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno opravou, výměnou či výměnou vadného dílu.
 • K reklamaci je nutné vždy doložit daňový doklad (nebo jeho kopii) a přesný popis závady reklamovaného zboží.

Záruka se nevztahuje na:

 • Škodu způsobenou ohněm, nehodou, odcizením, zničením, opotřebením, zanedbáním péče, nesprávným užitím, úpravou nebo změnou technických parametrů, demontáží či opravou námi nepověřenou osobou.
 • Baterie, obal, nebo jiné části opotřebené běžným užíváním.

V následujících případech si vyhrazujeme právo reklamaci zamítnout: 

 • Výrobek je k reklamaci zaslán nekompletní nebo bez popisu závady.
 • Při testování se neprojevila uvedená závada a výrobek je shledán v dané věci funkčním.
 • Uplynula již záruka na zboží.
 • Závada byla způsobena zničením, opotřebením, zanedbáním péče, nesprávným užitím, úpravou nebo změnou technických parametrů, demontáží či opravou námi nepověřenou osobou.

Autorizovaný servis:

 • Bibetus s.r.o. - Loosova 262/1, Brno 638 00
 • Email: servis@bibetus.cz
 • Tel.: 544 214 627

Při reklamaci je postup následující:

 • Vyplňte a vytiskněte  reklamační formulář (soubor je ve formátu PDF, k jeho prohlídnutí a vyplnění je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader), který spolu s reklamovaným produktem zašlete či osobně doručte na naši adresu. Nemáte-li možnost tisku reklamačního formuláře či máte jiné technické problémy, pak k produktu přiložte průvodní dopis, kde uvedete co reklamujete, kontaktní adresu, telefonní kontakt a kopii dokladu o koupi.
 • Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů.

Způsob doručení reklamace k nám

 • Zboží zasílejte doporučeně (NE na dobírku) a pojištěné na naši adresu, jelikož neručíme za případnou ztrátu či poškození na cestě k nám.
 • Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
 • Zboží není možné zaslat nazpátek přes různá výdejní místa (např. Uloženka, Zásilkovna atd.)
 • Náklady na zaslání reklamovaného výrobku je možné uplatnit pouze u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.

Vyhledejte nejbližšího prodejce

Prodejci a e-shopy

Využijte parádní akci Airbi Cashback   

Kupte do konce června u vybraných prodejců čističku vzduchu a získejte zpět cashback v hodnotě až 4 000 Kč

, přečtěte si více