Aroma difuzéry – efektivní a šetrné šíření vůně

Elektrické aroma difuzéry dobývají i český trh!

Představte si, že jdete domů, naštvaní a unavení po celém dni v práci. Nejradši byste si zalezli do postele a na nic nemysleli. Sotva ale otevřete dveře, přivítá vás vaše oblíbená vůně a mysl vám zaplní vzpomínka, jak jste kdysi v létě s babičkou na zahradě sbírali jahody. Takové přivítání vás pohladí po duši, dodá vám energii a okamžitě zlepší vaši náladu. Co ale za takovou proměnou stojí?

Podle vědců zabývajících se fungováním lidského mozku ovlivňuje čich naši náladu ze všech smyslů nejvíce. Je to způsobeno tím, že pachy a vůně prochází nejprve „starou“ částí mozku, která je zodpovědná za lidské emoce a paměť. Proto mají čichové vjemy zásadní význam pro naše prožívání a chování.

Elektrické aroma difuzéry dobývají i český trh

Elektrické aroma difuzéry jsou již dlouho velmi oblíbené v zahraničí, v posledních letech ale poptávka po nich roste i v Česku. K tomu nejlepšímu, co je u nás k dostání, patří difuzéry značky Airbi. Tyto přístroje šetrně šíří vůni buď pomocí ultrazvukové technologie, kdy připravenou emulzi – vodu s aroma olejem - přetváří na studenou vodní páru pomocí rychle vibrující keramické destičky.

  

Kontrolou teploty a vlhkosti ke zdravějšímu životu!

I doma se můžete cítit lépe

Člověk stráví minimálně dvě třetiny svého života uvnitř budov. Jak se tam cítí, velice závisí na kvalitě vzduchu, který se v budově nachází.

Kontrola a regulace vnitřní teploty a vlhkosti prostřednictvím vhodného vytápění a větrání vytváří příjemné a zdravé vnitřní klima a zároveň šetří náklady na vytápění.

Vnitřní teplota

Pocitová teplota je velice individuální záležitost a závisí mimo jiné na druhu oblečení a aktivitě, kterou daná osoba vyvíjí. Kromě vnitřní teploty hraje při cirkulaci vzduchu roli také povrchová teplota, která je na oknech, zdech, stropech, podlaze, apod. Pokud jsou v místnosti studené zdi a zároveň průvan, teplota vzduchu musí být mnohem vyšší, aby bylo dosaženo příjemného vnitřního klimatu. Dobré zvlhčování, a to i při nižších teplotách, zajišťuje ochranu proti únikům tepla a zároveň zlepšuje celkový blahobyt, protože i zdi v místnosti jsou teplejší.

Vlhkost

Sprchování, vaření, sušení prádla. Při všech těchto aktivitách dochází k odpařování vody. Ve tříčlenné domácnosti se každý den odpaří 6-12 litrů vody. Pokud se v domácnosti nenachází dostatečně účinný odvlhčovač, vzduch v místosti je příliš vlhký. Nadměrné vytápění v zimních měsících naopak vede k velmi suchému vzduchu.

Kontrolou teploty a vlhkosti ke zdravějšímu životu!
Zdravé bydlení

Vnitřní teplota v rozmezí 18-22 °C a vlhkost v rozmezí 40-60 % jsou obecně považovány za ideální hodnoty, při kterých se většina lidí cítí dobře. Hodnoty v tomto rozmezí minimalizují zdravotní problémy. Pravidelně hodnoty ve vašich pokojích kontrolujte. Regulujte klima ve vaší domácnosti aktivním vytápěním a větráním vzduchu.

Vyhněte se plísni

Vlhkost vyšší než 60 % vede ke vzniku plísní. Sledujte rosný bod ve vaší domácnosti pomocí vhodného teploměru/vlhkoměru. Povrchová teplota zdí by neměla klesnout pod 15 °C. Kontrolujte teplotu na kritických místech, jako jsou teplotní mosty, pomocí infračerveného měřícího zařízení.

Úspora energie

Díky kontrole vnitřní teploty můžete ušetřit až 6 % nákladů na vytápění při změně teploty o 1 °C. Kontrolujte nastavení vytápěcího zařízení za pomocí zaznamenávání minimálních a maximálních hodnot přes noc.Teplota v noci by neměla klesnout o více jak 5 °C! Nastavení správné teploty se liší místnost od místnosti.

Stálost prostředí

Sledujte maximální a minimální hodnoty a vyhněte se kolísání teploty i vlhkosti. Optimální podmínky vnitřního klimatu pro dřevo a kůži jsou: cca 20 °C a 45-65 % relativní vlhkosti, pro textilie a papír 40-50 % relativní vlhkosti a pro hudební nástroje 50-55 % relativní vlhkosti. Optimální podmínky ve sklepních prostorách jsou 4-12 °C a 70-80 % relativní vlhkosti (pro víno 13 °C a vlhkost 70 %).

Proč je vnitřní klima důležité pro zdraví

Plísně a roztoči se šíří rychleji v prostorách s vysokou vlhkostí. Naopak příliš suché klima narušuje náš blahobyt. Kůže a dýchací orgány jsou negativně ovlivněny a zvyšuje se pravděpodobnost infekcí, alergií a astmatu. Studie dokazují, že relativní vlhkost v rozmezí 40-60 % redukuje množství patogenů a minimalizuje vznik dýchacích onemocnění.

Co má kytara společného s vlhkostí

Nejenom lidé, ale také domácí mazlíčci, rostliny a další citlivé předměty potřebují správné klimatické podmínky. Hygroskopické materiály, jako je dřevo, papír, kůže a textilie reagují velice citlivě na nestálou vlhkost. Při vysoké vlhkosti absorbují tuto vlhkost a můžou se deformovat nebo plesnivět. Pokud je okolní vzduch naopak příliš suchý, tyto materiály se vysušují. Dochází pak k tomu, že v předmětech, jako jsou hudební nástroje, dřevěné podlahy, rámy, nábytek nebo knihy, vznikají trhliny a pukliny, nebo materiál křehne.

Jak ve vzduchu vzniká plíseň

Chladný vzduch je schopný absorbovat méně vlhkosti než teplý vzduch. Když je vzduch kontinuálně ochlazován a absolutní vlhkost zůstává stejná, relativní vlhkost roste až ke 100 %. Pokud se vzduch bude i nadále ochlazovat, nadbytečná vodní pára vytvoří kapičky vody. Teplota, při které k tomuto dochází, se nazývá rosný bod. Rosný bod při teplotě 15 °C znamená, že voda obsažená ve vzduchu začne kondenzovat, pokud teplota klesne pod 15 °C. Na základě tohoto procesu, obzvláště v zimě a špatně utěsněných prostorách, jako jsou stará okna, rohy místností nebo rolety, jsou vytvářeny ideální podmínky pro vznik plísní.

Aktivní vytápění a větrání

V zájmu dosažení správné teploty a vlhkosti vzduchu byste se měli řídit dle následujících rad a doporučení:

  • Nikdy topení v době vaší nepřítomnosti zcela nevypínejte. Udržování stálé průměrné teploty ušetří více peněz.
  • Otevírejte pravidelně okna (přerušované větrání). Neustálé větrání plýtvá energií a navíc může způsobit vznik plísní.
  • Větrejte tak, abyste vždy měli otevřená okna, která jsou naproti sobě.
  • Větrejte, i když je chladné a deštivé počasí. Jakmile se chladný vzduch v místnosti oteplí, může absorbovat více vlhkosti. Po pár minutách vlhkost v místnosti klesne.
  • Čím nižší je teplota, tím víc byste měli větrat.
  • Pokud máte dobře izolovaná okna, větrejte častěji.
  • Koupelně a kuchyně musí být vyvětrány ihned po jejich použití.
Pokojový teploměr a vlhkoměr Airbi DIGIT

Správný čas pro větrání

  • Otevřete všechna okna každé ráno.
  • Kolem poledne vyvětrejte každou místnost, ve které se nachází lidé.
  • Všechny místnosti vyvětrejte znovu večer.

Správná doba větrání

Optimální doba větrání závisí na ročním období. Doporučená doba větrání v jednotlivých měsících je následující:

prosinec až únor: 5 minut
březen, listopad: 10 minut
duben, květen: 15 minut
červen až srpen: 25 minut
září, říjen: 15 minut