Čistý vzduch znamená zdravý život!

Čistý vzduch znamená zdravý život!
V průběhu jediného dne se každý z nás nadechne až 20 000 krát. Průměrně člověk spotřebuje více jak 15 kg vzduchu, což je několikanásobně více než množství vody a potravin za stejnou dobu. A nyní se zamysleme a zkusme si po pravdě odpovědět na následující otázky! Každého z nás zcela jistě zajímá to co denně jí, ale zajímáme se také o to jaký vzduch dýcháme? Je ovzduší, v kterém se pohybujeme čisté a zdraví neškodné? Má kvalita vzduchu vliv na zdraví dětí, které ho dýchají?

Z časového pohledu vývoje naší planety to není zase až tak dávno, kdy jsme mohli otevřením okna získat zásobu čistého, zdravého vzduchu. Dnes je něco takového díky znečištění venkovního prostředí smogem, škodlivinami z dopravy a průmyslu nemožné. Díky neustálému růstu cen energií také šetříme teplem, izolujeme budovy a utěsňujeme okna.

Nepříznivým důsledkem těchto opatření je, že v našich domovech i na pracovištích se hromadí nebezpečné znečišťující látky ze syntetických materiálů používaných v interiérech, z čistících přípravků, pracích prášků, dále výtrusy plísní, zbytky roztočů, částice zvířecí srsti, pyly, bakterie, domácí prach.

Vzduch uvnitř budov bývá znečištěn mnohonásobně více než ovzduší velkých průmyslových měst. Nikdo určitě nepochybuje o tom, že cizorodé látky vážně mohou ohrozit jeho zdraví. A protože více než devadesát procent našeho času trávíme v budovách, je to určitě vážný důvod ke znepokojení!

Zatímco úprava a celkové zlepšení životního prostředí - a tím i venkovního ovzduší - jsou programem dlouhodobým, v uzavřeném interiéru lze kvalitu dýchaného vzduchu zlepšit pomocí vhodných přístrojů prakticky okamžitě. Tyto přístroje se označují jako čističe nebo čističky vzduchu.

 

Základní fakta o ovzduší

V průběhu jediného dne se každý z nás nadechne až 20 000 krát. Průměrně člověk spotřebuje více jak 15 kg vzduchu, což je několikanásobně více než množství vody a potravin za stejnou dobu...
...další informace

Faktory ovlivňující čistotu ovzduší

Člověk dýchá složitou směs plynů, par, pevných i kapalných aerosolů nazvanou vzduch, jehož skladba je 20 % kyslíku a 80 % dusíku. Jde o směs látek, která...
...další informace

Rizikové složky vzduchu

Protože doposud nebyla vytvořena jednoznačná kategorizace rizikových složek vzduchu, bývají uváděny bez určení priorit takto: oxid siřičitý – SO2, oxidy dusíku – NOx, oxid uhelnatý...
...další informace

Životní prostředí domácností

Životní prostředí domácností je zcela specifické mikroklima, ve kterém žijí členové rodin. S rozvojem industriální společnosti se začal vytvářet nový životní styl. Stále více se v bydlení...
...další informace


Alergie a její původci

Jedním z důsledků působení faktorů znečišťujících životní prostředí je i rostoucí výskyt alergie – nemoci, která se ještě v polovině minulého století vyskytovala zcela výjimečně. Výskyt alergických...
...další informace

Ionizace vzduchu

Mezi faktory, které výrazně ovlivňují ovzduší, patří i ionty. Ionty jsou atomy nebo molekuly, které získaly nebo ztratily elektron. Ionty, které elektron ztratily jsou kladné ionty, ionty, které...
...další informace

Kvalita životního prostředí

Kvalita životního prostředí významně ovlivňuje zdraví člověka a celé populace. Podle odhadu Světové zdravotnické organizace způsobuje znečištění životního...
...další informace

Zpráva o stavu životního prostředí

Ovzduší silně znečištěné jemným prachem, rostoucí počet alergiků, vysoká energetická náročnost průmyslu a produkce skleníkových plynů, ovlivňujících zemské...
...další informace